Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

Change language:

Logo BPNG Jaslo

Historia

Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem projektowym. Firma powstała w roku 1960 jako Oddział Projektowania Kopalnictwa Naftowego. Od kwietnia 1966 r. Oddział decyzją Ministra Górnictwa zostaje przekazany do Biura Projektów Przemysłu Węglowego w Krakowie późniejszego Biura Studiów i Projektów Górniczych. Początkowo Oddział świadczył usługi projektowe wyłącznie dla górnictwa naftowego. Wykonywał głównie projekty dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego. W późniejszym okresie rozszerzył swoją działalność również na inne dziedziny przemysłu.
 

Oddział posiadał dużą samodzielność, zlecenia kierowane były bezpośrednio do Oddziału, a prace projektowe wykonywane były samodzielnie przez projektantów Oddziału. Minister Przemysłu zarządzeniem Nr 250/org/90 z dniem 20 sierpnia 1990 r. dokonał podziału Biura Studiów i Projektów Górniczych w Krakowie i z dniem 1 października 1990 r. utworzył przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Biuro Projektów „Nafta – Gaz” w Jaśle.
 

   

 

Z dniem 1 maja 1996 r. przedsiębiorstwo państwowe zostało sprywatyzowane i od tego czasu funkcjonuje jako Biuro Projektów „Nafta-Gaz" Sp. z o.o.

Biuro Projektów „Nafta - Gaz" Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie kompleksowych projektów  inżynierskich dla przemysłu naftowego i gazowniczego oraz w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska i energetyki.