Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka prywatności

Change language:

Logo BPNG Jaslo

O firmie

Historia firmy

Firma powstała w roku 1960 jako Oddział Projektowania Kopalnictwa Naftowego. Od kwietnia 1966 r. Oddział decyzją Ministra Górnictwa zostaje przekazany do Biura Projektów Przemysłu Węglowego w Krakowie późniejszego Biura Studiów i Projektów Górniczych. Początkowo Oddział świadczył usługi projektowe wyłącznie dla górnictwa naftowego, wykonywał projekty dla budowy, rozbudowy i modernizacji kopalni ropy i gazu. W późniejszym okresie rozszerzył swoją działalność również na inne dziedziny przemysłu.

Oddział posiadał dużą samodzielność, zlecenia kierowane były bezpośrednio do Oddziału a prace projektowe wykonywane były samodzielnie przez projektantów Oddziału. Minister Przemysłu zarządzeniem Nr250/org/90 z dniem 20.08.1990r. dokonał podziału Biura Studiów i Projektów Górniczych i z dniem 1.10.1990r. utworzył przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Biuro Projektów Nafta - Gaz w Jaśle.

Z dniem 1.05.1996r. przedsiębiorstwo państwowe zostało sprywatyzowane i od tego czasu funkcjonuje jako Biuro Projektów "Nafta-Gaz" Sp. z o.o.

Biuro Projektów "Nafta - Gaz" Sp. z o.o. świadczy kompleksowo usługi projektowe dla Zakładów Górnictwa Naftowego, Zakładów Gazownictwa oraz innych inwestorów.

 

Zarząd

Firma posiada 1-no osobowy Zarząd
Od dnia 6 czerwca 2013 Prezesm Zarządu jest Jarosław Białka 

 

Kadra

Biuro Projektów „NAFTA - GAZ" Sp. z o.o zatrudnia kadrę inżynierską we wszystkich niezbędnych branżach, posiadającą wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu obiektów z br. górnictwa naftowego i gazownictwa.
Obecnie zatrudnienie w Biurze wynosi 60 osób w tym 85% stanowi kadra inżynierska. Inżynierowie zatrudnieni w Biurze posiadają uprawnienia budowlane do projektowania oraz nadzorowania robót w poszczególnych branżach.

Pracownicy zatrudnieni są w 2-ch wielobranżowych pracowniach świadczących usługi w następujących branżach : 

 • technologiczna
 • gazownicza
 • mechaniczno - instalacyjna
 • budowlano - architektoniczna
 • inżynieryjno - sanitarna
 • elektryczna
 • AKP i A
 • komunikacyjna
 • ochrony środowiska
 • kosztorysowa
 • geodezyjna